MUSIC OPPORTUNITY / CYFLE CERDDOROL

MUSIC OPPORTUNITY
Are you a budding musician, DJ, set designer, budding journalist/vlogger or other? 
BBC and Arts Council Music Project Horizons would love to hear from you! 
On Feb 9th Horizons will be organising a big gig at Gower College, and we’d love to have as many people involved as possible; busking, Djing, helping the filming team, promoting the event in the run up and volunteering on the day.
If you’d like to be considered please send a short paragraph telling us your specific interest, and how you’d like to be involved by Friday 12 January.
Email anna.davies@gcs.ac.uk OR Bethan Elfyn beth.elfyn@bbc.co.uk
  
CYFLE CERDDOROL 
Ydech chi’n gerddor, DJ, dylinydd, newyddiadurwr neu flogger? 
Mae’r cynllyn Gorwelion gan y BBC a’r Cyngor Celfyddydau eisiau clywed gennych! 
Ar Chwefror 9fed fe fydd Gorwelion yn rhedeg gig yn y Coleg, ac hoffem fod yna gyfleoedd yma ichi gymeryd rhan yn byscio, djio, gwirfoddoli, helpu filmio, tynny lluniau ac yn y blaen. 
Os hoffech fod yn rhan o’r trefnu’r digwyddiad danfonwch baragraff byr yn dweud beth yw eich diddordeb personol a sut hoffech fod yn rhan o’r digwyddiad erbyn Dydd Gwener, Ionawr 12, am ganol dydd.
Ebostiwch Anna.Davies@gcs.ac.uk NEU Bethan Elfyn beth.elfyn@bbc.co.uk