Siarad ar y teledu | Speaking on tv

Ni’n chwilio am siaradwyr Cymraeg i siarad ar deledu mewn digwyddiad ar gampws Gorseinon ar dydd Gwener 9fed Chwefror – Dydd Miwsig Cymru.  Bydd disgwyl  i chi siarad am y diwrnod, cerddoriaeth Gymraeg etc.
Rhowch wybod os oes diddordeb a faint o’r gloch fyddwch chi ar gael dydd Gwener.

***

We are looking for Welsh speakers to talk on tv in an event happening at the Gorseinon campus Friday 9th Feb – Welsh Music Day.  You will be expected to speak about the day, Welsh music etc.
Let me know if you’re interested and what time you’re available on the Friday.

Diolch
Anna Davies
Hyrwyddwr Dwyieithrwydd / Bilingual Champion
01792 284278
anna.davies@gcs.ac.uk